Bal, arılar tarafından üretilen ve oldukça yüksek bir besin değerine sahip olan gıda maddelerinden biridir. Doğal bal, arıların bal üretme işlemini tam anlamıyla doğal bir şekilde gerçekleştirmesi sonucunda oluşur. Doğal balın vücudumuza sağladığı yararlar bilimsel çalışmalar sonucunda ispat edilmiştir. Bal içerisinde zengin vitamin ve mineral maddeleri bulunmaktadır. Bu yüzden son derece sağlıklı bir besin ürünüdür. Bal üretiminde insanlar herhangi bir müdahale de bulunmazlarsa, ortaya son derece kaliteli bir bal çıkmaktadır. Doğal bal saklanma koşullarına uygun biçimde uzun süre besin değerini koruyabilir. Doğal balı, sahte baldan ayırabilmek oldukça önemli bir konudur. Bir balın sahte olup olmadığını sadece laboratuvar ortamlarında yapılan testler sonucunda belirlenebilmektedir. Bu sebepten ötürü bal tüketimi yapılırken ambalajlı ve markalı ürünlerin tüketimi önerilmektedir.

Hakiki Bal Şekerlenir mi?

Şekerlenmek olarak bilinen konu, balın bir zaman diliminden sonra kristallere dönüşmesidir. Bu tarz durumlarda balın yenmesi ve doğal olması konusu birçok kişinin kafasında şüphe uyandırmaktadır. Doğal balın şekerlenmek denen yarı katına düşürülmesi oldukça normaldir. Doğal ortamı olan kovanların içinden çıkan bal kovanda yer alan koruyucu madde ve ideal koşullardan uzaklaşmıştır. Böyle bir durumdaysa katı bir kıvama getirilerek kristal şeker görünümü kazandırılmaktadır. Uzun yıllardır, bilinen en büyük yanlışlardan biri de, bal şekerlenirse doğal değildir. Bilgisidir. Bu yanlıştır. Bunun tam aksine doğal ballarda daha fazla şekerlenme görülür.

Balın Şekerlenmesini Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

Balın görüntüsü, besin değerlerini koruması ve uzun süre boyunca rahatlıkla tüketilmesi ve muhafaza etmek şartlarıyla bağlantılıdır. Bal içinde yer alan früktoz, glikoz ve su birleşimi bütün bal çeşitlerinde farklı oranlarında bulunur. Bal doğal ortamından uzaklaştığında bahsedilen oran, değişir ve kristalleşme olur. Bu durum balın cinsinden ve çeşitli sebeplerden oluşabilir.

Şekerlenen Bal Yenir Mi?

Balın şekerlenmiş olması son derece olağandır. Balın kristalleşmesi, balın yenmesi için herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Bu durumlar bilimsel bir şekilde araştırılmıştır. Bal kristal şekilde de tüketilebilir. Fakat balı normal sıvı haline çevirip, tüketmekte mümkündür. Bunun içinde balın ısıtılarak tüketilmesi mümkündür. Isıtılan balın içerisindeki kristalleşmeler, ısı sayesinde akışkan bir kıvama getirilebilmektedir.  Kristalleşmiş olan balın besin değerlerinde herhangi bir değişim söz konusu değildir. Kristalleşmiş bal ısıtılıp güvenli bir şekilde tüketilebilmektedir.